CN1: Deli Fruit 52A Võ Trứ, Nha Trang

Địa chỉ: 52a Võ Trứ, Phước Tiến, Nha Trang

Hotline: 0328 028 779

CN2: Deli Fruit 01 Lý Tự Trọng, Diên Khánh

Địa chỉ: 01 Lý Tự Trọng, Diên Khánh

Hotline: 0327 647 688 

CN3: Deli Fruit 24 Nguyễn Thị Định, Nha Trang

Địa chỉ: 24 Đường Nguyễn Thị Định, Phước Trung, Nha Trang

Hotline: 0327 037 339

CN4: Deli Fruit 79 Trần Hưng Đạo, T.p Phan Thiết

Địa chỉ: 79 Trần Hưng Đạo, P, Thành phố Phan Thiết

Hotline: 0377 937 886

 

Chúng tôi sẽ ở đây sớm thôi!

Chúng tôi sẽ ở đây sớm thôi!

CN5: Deli Fruit 137 Hai Bà Trưng, TP. Đà Lạt

Địa chỉ: 137 Hai Bà Trưng, Phường 6, TP. Đà Lạt

Hotline: 0377 227 299

 

Chúng tôi sẽ ở đây sớm thôi!

Chúng tôi sẽ ở đây sớm thôi!